Court jurisprudences

III SA/Gl 1211/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945400 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1311/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945420 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1312/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945422 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1313/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945424 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1314/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945426 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1315/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945428 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1316/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945430 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1317/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945432 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1318/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945434 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1319/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945436 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1320/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1961729 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1321/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1961730 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1322/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1961731 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1323/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945441 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1324/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945443 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1333/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945446 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1516/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945476 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1569/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945531 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1570/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945534 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1670/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945561 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1687/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945577 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1688/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945579 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1689/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945581 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 1982/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2840783 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2016/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945689 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2054/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945705 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2055/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945706 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2057/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945708 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2058/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945709 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2059/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945710 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2060/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945711 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2062/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945713 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2063/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945714 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2065/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945715 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2073/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2841091 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2120/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945722 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2199/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945746 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2218/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2841221 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2249/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2841187 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2250/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2841254 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2265/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945754 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2266/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945755 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2267/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945756 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2294/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945757 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2303/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945758 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2309/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945759 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2313/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945761 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2328/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945763 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 2356/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945767 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 731/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945779 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 732/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945780 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 733/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945783 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 734/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945785 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 80/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945807 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Gl 90/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1945821 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Kr 1108/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939452 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Kr 1425/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939487 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Kr 1491/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939512 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Kr 1492/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939513 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Kr 1493/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939514 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Kr 1624/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939531 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Kr 1644/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939532 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SA/Wa 2690/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1955856 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SAB/Kr 55/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939760 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III SAB/Kr 62/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939762 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

III U 914/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu

LEX nr 2149890 - wyrok z dnia 14 grudnia 2015 r.

II K 1159/13 - Wyrok Sądu Rejonowego w Pabianicach

LEX nr 2073935 - wyrok z dnia 14 grudnia 2015 r.

II K 129/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie

LEX nr 2045021 - wyrok z dnia 14 grudnia 2015 r.

II K 2/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nidzicy

LEX nr 2242806 - wyrok z dnia 14 grudnia 2015 r.

II K 349/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2005272 - wyrok z dnia 14 grudnia 2015 r.

II K 373/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Przeworsku

LEX nr 2112764 - wyrok z dnia 14 grudnia 2015 r.

II K 410/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce

LEX nr 1950671 - wyrok z dnia 14 grudnia 2015 r.

II K 747/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2225689 - wyrok z dnia 14 grudnia 2015 r.

II K 775/14 - Wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy

LEX nr 2005191 - wyrok z dnia 14 grudnia 2015 r.

II Ka 349/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie

LEX nr 2013124 - wyrok z dnia 14 grudnia 2015 r.

II Ka 502/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 1971462 - wyrok z dnia 14 grudnia 2015 r.

II OZ 1050/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1989314 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.

II S 72/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 1938613 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2015 r.