Court jurisprudences

IV U 102/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3046398 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

IV U 3/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3036701 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

IX C 370/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 3183811 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

IX Ca 107/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3036613 - postanowienie z dnia 2 lipca 2020 r.

IX Ca 215/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3044510 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

IX Ka 82/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3077783 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

V Ca 864/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3058528 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

V GC 1710/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3051476 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

V GC 2057/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3105649 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

V GC 2931/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3051475 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

V GC 316/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3046806 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VIII Ga 378/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3049616 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VIII K 41/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3159333 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VIII Pa 35/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3069020 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VIII Pa 36/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3070192 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VIII Pa 37/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071175 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VIII U 5037/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3066742 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VIII U 666/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3049737 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VIII Ua 26/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3046466 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VIII Ua 38/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3051897 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VII U 1031/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3102638 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VII U 3348/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3069038 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VI Ka 206/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3069296 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

VI Ka 263/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3154152 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

V KK 169/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145696 - postanowienie z dnia 2 lipca 2020 r.

V KK 214/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154257 - postanowienie z dnia 2 lipca 2020 r.

V KK 257/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146843 - postanowienie z dnia 2 lipca 2020 r.

V KO 32/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152902 - postanowienie z dnia 2 lipca 2020 r.

V U 1300/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3053794 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

V U 150/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3049349 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

X C 247/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3114785 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

X C 3188/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3114783 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

XII Ko 34/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3077463 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

XIV C 1259/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3046435 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

XXV C 84/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3046492 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

12055/17, MUSA TARHAN v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 1 lipca 2020 r.

43768/07, KRYVENKYY v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 1 lipca 2020 r.

4809/10, GRAFOV v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 1 lipca 2020 r.