Court jurisprudences

I SA/Gd 282/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3026436 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Gd 404/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3048058 - wyrok z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Gd 513/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3024949 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Gd 73/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3039248 - wyrok z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Ke 156/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3020454 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Ke 169/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3020479 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 111/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3020655 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085011 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 176/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084925 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 250/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084894 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 407/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3020629 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 508/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3020493 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Łd 152/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3020648 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Ol 64/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3021690 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Wa 1357/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3050452 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Wa 190/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3047997 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SA/Wa 626/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3128041 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

I SAB/Wa 4/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091489 - wyrok z dnia 24 czerwca 2020 r.

I UK 115/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159892 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

IV Ca 294/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3053814 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

IV CO 106/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159911 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

IV CSK 592/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3158405 - wyrok z dnia 24 czerwca 2020 r.

IV CSK 598/18, Zmiana rozumienia przepisu. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3051760 - wyrok z dnia 24 czerwca 2020 r.

IV CZ 20/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3049052 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

IV Ka 101/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3052729 - wyrok z dnia 24 czerwca 2020 r.

IV Ka 943/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3050283 - wyrok z dnia 24 czerwca 2020 r.

IV KK 209/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2020/9-10/39 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

IV KK 695/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3028849 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

IV KO 47/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158424 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.

IV KO 58/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158398 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2020 r.