Orzeczenia sądów

IV CSK 177/15, Oczywista zasadność skargi kasacyjnej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1925690 - postanowienie z dnia 7 października 2015 r.

III CNP 6/15, Reguła nieretroakcji. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2004235 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.