Court jurisprudences

IV SA/Po 553/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1977386 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Po 623/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1991776 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Po 645/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2806198 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Po 726/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1991783 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Po 729/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1977416 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Po 768/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2806204 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Po 798/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2806822 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Po 817/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2806582 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wa 1313/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1992552 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wa 1441/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1992560 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wa 1459/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1992561 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wa 1479/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2057324 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wa 1638/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1992575 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wa 2367/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1992604 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wa 2370/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2028588 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wa 2957/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2806387 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wa 3626/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1992643 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wa 3854/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2028691 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wa 7/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2048087 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wr 205/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2035055 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wr 447/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2035088 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wr 7/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2035199 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SA/Wr 812/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2035205 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SAB/Wa 415/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2048153 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SAB/Wr 215/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2035237 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV SAB/Wr 216/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2035238 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV U 1216/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2040413 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV U 1268/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2040415 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV U 1352/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2062292 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV U 363/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2185292 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV U 663/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2080433 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV U 718/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2040439 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IV U 899/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2040435 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IX C 2012/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2342747 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IX Ca 781/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 1973738 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

IX Ka 667/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2318547 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

Ts 258/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2016/373 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

Ts 259/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2016/316 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

V ACz 52/16 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1974114 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2016 r.

VI Ga 346/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 1980705 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.