Court jurisprudences

II SA/Wa 2144/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3032448 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II SA/Wa 376/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3032348 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 195/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3024912 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 286/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3025215 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II SAB/Bd 19/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3024921 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II SAB/Po 23/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3021477 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II SAB/Po 42/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3021533 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II SAB/Wa 213/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078389 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II SAB/Wa 592/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3085015 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II UO 2/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144774 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I KK 32/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3153474 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I KK 98/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161410 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I KZP 1/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2020/7/26 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I KZP 3/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2020/7/25 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I KZP 4/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2020/7/28 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I NO 37/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNKN 2020/4/35 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I Ns 96/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3070205 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I NSP 26/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3049066 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I NSP 57/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3020695 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I NWW 10/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3020696 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I PK 142/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3029674 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Bd 105/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3021531 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Gl 1551/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3028611 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 123/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084868 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 1274/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3025157 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 133/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3091504 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 1338/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3025174 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 1421/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3091573 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 1440/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3025198 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 160/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085054 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 180/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3128050 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 24/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084876 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 289/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3117316 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 33/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085042 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 336/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3025210 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 63/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085038 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 126/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3021610 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3026088 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 139/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3026070 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 215/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3022970 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 234/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3022954 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 235/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3023049 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 331/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3026133 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Ol 33/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3035729 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Ol 641/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3021612 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Op 1/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3050556 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.