Court jurisprudences

II SO/Wa 13/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078187 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

II SO/Wa 52/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099861 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

II UK 186/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150999 - zarządzenie z dnia 13 lipca 2020 r.

II W 1085/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3163024 - wyrok z dnia 13 lipca 2020 r.

I OPP 60/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040041 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Gd 1178/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029107 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Gd 154/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029069 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Gd 426/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029041 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Gd 451/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029055 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Gd 461/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029010 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Gd 462/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029063 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Gd 521/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029334 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Gd 534/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029064 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Op 128/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3028734 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Op 146/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3028699 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Op 148/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3028787 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Op 167/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3028758 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Rz 330/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3029089 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

I SA/Rz 414/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3029632 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

IV CSK 223/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151016 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

IV CSK 746/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051786 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

IV Ka 200/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102604 - wyrok z dnia 13 lipca 2020 r.

IV Ka 248/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102603 - wyrok z dnia 13 lipca 2020 r.

IV Ka 422/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3118448 - wyrok z dnia 13 lipca 2020 r.

IV P 372/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 3050332 - wyrok z dnia 13 lipca 2020 r.

IV SA/Po 620/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3029115 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

IV SA/Wa 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084538 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

IX U 590/16 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3037853 - wyrok z dnia 13 lipca 2020 r.

V CSK 137/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154743 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

New V CSK 236/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3187481 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

V CSK 313/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177877 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

V CSK 625/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151055 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

V CSK 631/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150991 - postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r.

VIII C 2599/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3044773 - wyrok z dnia 13 lipca 2020 r.

VIII C 878/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092667 - wyrok z dnia 13 lipca 2020 r.

VIII Ga 780/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3044529 - wyrok z dnia 13 lipca 2020 r.

VIII U 395/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3049310 - wyrok z dnia 13 lipca 2020 r.

VII U 320/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3102640 - wyrok z dnia 13 lipca 2020 r.