Court jurisprudences

I OSK 882/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047643 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OW 12/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3033804 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OW 23/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3042719 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OW 24/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3042674 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OW 25/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035011 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OW 26/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034890 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OW 27/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047903 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OW 28/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047814 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OW 303/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3033861 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 402/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3037797 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 410/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047689 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 411/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047831 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 412/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047937 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 413/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047659 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 419/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3037782 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 421/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047800 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 427/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3032742 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 429/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047824 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gd 437/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032407 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gd 447/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032427 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gd 486/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032347 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gd 494/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032356 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gl 615/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3029310 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gl 742/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3029349 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Łd 253/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3029644 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.