Court jurisprudences

I OZ 411/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047831 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 412/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047937 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 413/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047659 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 419/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3037782 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 421/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047800 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 427/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3032742 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I OZ 429/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047824 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gd 437/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032407 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gd 447/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032427 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gd 486/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032347 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gd 494/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032356 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gl 615/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3029310 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Gl 742/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3029349 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Łd 253/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3029644 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SA/Wa 825/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091397 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I SAB/Gd 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029609 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.