Court jurisprudences

I SA/Ol 203/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3159701 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Ol 26/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3176490 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Ol 27/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3176267 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Ol 28/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3176443 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Ol 29/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3176017 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Op 114/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3165344 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Op 50/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3169392 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 202/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3178563 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 203/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3178812 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 215/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3176116 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 216/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172285 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 217/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172215 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 218/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172391 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 219/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171997 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 225/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172283 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 226/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172427 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 227/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172040 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 228/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172336 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 229/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172268 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Po 259/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172410 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 639/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3159527 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 81/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3172437 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Sz 214/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3162879 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Wr 548/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3176437 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SAB/Wr 121/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3175996 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SAB/Wr 162/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3169408 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SAB/Wr 404/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3169491 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

IV P 45/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3169801 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

IV SA/Wa 2282/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167642 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

IV SA/Wa 2284/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167594 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

V GC 1838/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3183871 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

New VII AGa 388/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3184188 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.