Court jurisprudences

III SA/Wa 382/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2028498 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

III SA/Wa 459/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2028503 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

III SA/Wa 551/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2047800 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

III SA/Wa 564/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2047806 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

III SA/Wr 211/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2034787 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

III SA/Wr 212/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2034788 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

III SA/Wr 213/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2034789 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

III SO/Wa 1/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2047915 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II K 1199/14 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2027886 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II K 124/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2031924 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II K 148/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

LEX nr 2040385 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II K 48/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2171887 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II K 695/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tczewie

LEX nr 2058770 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II Ka 135/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 2031867 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II Ka 80/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie

LEX nr 2074194 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II Ka 88/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie

LEX nr 2077211 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II KK 19/16 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2019607 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II Ns 2077/12 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2027909 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OPP 6/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2081291 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OPP 7/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2081292 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 1686/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2081315 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 1689/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2065700 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 1872/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2065709 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 1876/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2081340 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 1935/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2065726 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 1955/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2111129 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 1964/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2111132 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 1969/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2111134 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 1991/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2081359 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 1992/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2081360 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 2118/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2081386 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 2133/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2081387 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 498/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2081410 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 668/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037521 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 696/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037523 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 729/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037525 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 732/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037526 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OSK 892/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2065822 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OZ 354/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037669 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OZ 355/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037670 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OZ 356/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037671 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OZ 357/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037672 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OZ 358/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037673 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OZ 359/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037674 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OZ 360/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037675 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OZ 361/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037676 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OZ 362/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037677 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OZ 363/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037678 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II OZ 364/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2037679 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II PK 77/15, Omyłka pisarska. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2290374 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II S 11/16 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2025527 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II S 60/16 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3032837 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II SA/Bd 137/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2039533 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II SA/Bd 241/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2039557 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II SA/Bd 242/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2039558 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II SA/Bd 243/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2039559 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II SA/Bd 255/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2039563 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II SA/Bd 294/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2039565 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II SA/Bd 45/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2039579 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

II SA/Bd 891/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2039594 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2016 r.