Court jurisprudences

I OSK 3222/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047763 - wyrok z dnia 21 lipca 2020 r.

I OSK 502/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3045287 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I OSK 503/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3045463 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Gd 1941/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3034507 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Gd 1980/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3033047 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Gd 1981/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3034556 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Gd 2154/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3034520 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Gl 301/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3032724 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Gl 318/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3033009 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Gl 321/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3032682 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Gl 322/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3032708 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Gl 357/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3033059 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Gl 406/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3032699 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Ke 220/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3033748 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Rz 230/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3033065 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.

I SA/Rz 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3032999 - postanowienie z dnia 21 lipca 2020 r.