Court jurisprudences

II SA/Po 754/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172139 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

II SA/Po 755/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172339 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

II SA/Sz 8/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3162839 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

II SA/Wa 61/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3176213 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

II SAB/Kr 19/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3167880 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

II SO/Ke 7/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3153041 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

II W 155/21 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3157498 - wyrok z dnia 25 marca 2021 r.

II W 706/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3160172 - wyrok z dnia 25 marca 2021 r.

I OSK 1711/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167953 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I OSK 411/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162676 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I OZ 71/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167981 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I OZ 83/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162513 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I PSK 43/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150969 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I PSK 49/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158142 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I PSK 50/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151044 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I SA/Kr 295/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152562 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I SA/Kr 509/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152573 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I SA/Kr 804/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152589 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I SA/Kr 982/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152569 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I SA/Lu 69/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3152574 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.

I SA/Lu 79/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3156263 - postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.