Court jurisprudences

I SA/Kr 110/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084568 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Kr 1216/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3099785 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Kr 179/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084678 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Kr 351/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084737 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Kr 513/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084669 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Kr 514/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084555 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Kr 527/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3062128 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Kr 61/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3091360 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Lu 242/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3044284 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Lu 350/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3038946 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Lu 358/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3038862 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Lu 381/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3040003 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Ol 163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3038955 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Ol 164/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3038851 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Ol 165/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3038926 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Ol 166/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3038905 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Ol 167/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3038891 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Ol 182/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3038852 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Ol 183/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3038859 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Ol 184/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3038907 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Ol 185/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3038884 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Wa 123/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084805 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Wa 354/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091343 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SA/Wa 902/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180226 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I SAB/Wa 57/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3055547 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.