Court jurisprudences

I SA/Lu 365/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2077877 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Lu 40/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2077882 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Łd 1304/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2104230 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Łd 1383/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2104257 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Łd 154/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2104269 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Łd 196/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2104282 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Łd 197/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2104283 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Łd 253/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2104299 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Łd 302/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2104320 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Ol 371/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2054754 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 135/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2059216 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 136/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2059217 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 145/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2059226 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 146/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2059227 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 147/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2059229 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 1813/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2059820 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 2249/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2059887 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 2407/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2059911 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 415/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2091295 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 510/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2059978 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 611/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2060025 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 613/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2060027 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 649/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2060036 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 737/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2091658 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 738/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2060075 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 739/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2060076 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 740/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2060077 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Po 840/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2060118 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Rz 1185/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2068175 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Rz 284/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2068286 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Rz 287/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2068287 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Rz 316/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2068304 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Rz 437/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2068377 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Rz 438/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2068378 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Sz 114/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2099213 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Sz 15/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2099256 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Sz 572/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2099401 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Wa 1409/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2186994 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Wa 2191/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2187004 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Wa 239/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2207475 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.

I SA/Wa 293/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2091791 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2016 r.