Court jurisprudences

III SA/Łd 366/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3159502 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

III SA/Łd 689/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3159520 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

III SAB/Gl 18/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3159462 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

III SAB/Gl 258/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3159470 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

III SAB/Gl 27/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3158964 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

III W 365/21 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3171188 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II K 3/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3175495 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II K 451/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3165894 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II KK 90/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159078 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 45/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3176236 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 1411/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169174 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 154/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169169 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 163/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169450 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 165/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169182 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 182/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169158 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 277/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169160 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 70/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169100 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 876/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169157 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 877/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169109 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Łd 143/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3178764 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Ol 3/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3166195 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Ol 811/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3162609 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 38/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172092 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.