Court jurisprudences

I SA/Op 101/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3041585 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Op 125/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3042208 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Op 138/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3055214 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Op 464/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3039499 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Op 86/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3055327 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Op 94/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3046550 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 126/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055192 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 163/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055204 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 171/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055373 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 187/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055348 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 188/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055159 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 189/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055535 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 191/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055121 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 247/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058256 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 88/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3099745 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 964/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055474 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 285/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084281 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SAB/Bk 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3041584 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SAB/Bk 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3041631 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I SAB/Bk 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3041614 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

I UK 37/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2021/5/54 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IV CSK 240/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148292 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IV KK 142/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3126106 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IV KK 318/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150982 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IV KK 368/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147309 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IV KK 441/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147327 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IV KK 89/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144837 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IV KO 74/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3038963 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 1151/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064423 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 1333/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064471 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 598/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064641 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IV U 250/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3055756 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IX C 126/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 3166348 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IX U 535/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3058501 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

IX U 535/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3058500 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

V ACz 131/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3040449 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

V Ca 1426/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3058533 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

V Ca 1659/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3058532 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

V Ca 994/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3058534 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

V CO 136/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054439 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

V CSK 419/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068841 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

VII C 2441/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu

LEX nr 3087183 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.