Court jurisprudences

II SA/Ke 147/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170767 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 149/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170705 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 154/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3176326 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 159/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3176328 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 171/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3176438 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 172/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170711 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 173/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170879 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 178/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170789 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 179/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3172269 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 183/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170870 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 184/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3168617 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 196/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3168607 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 203/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170839 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 215/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170883 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 260/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3168595 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 272/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3168627 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 286/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3168642 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 324/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3168605 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 295/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171767 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Lu 16/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3176314 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Lu 178/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3163327 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Lu 228/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3178707 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Lu 229/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3178643 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Lu 269/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3163170 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Łd 113/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3160735 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Łd 166/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3172242 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Łd 648/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3171734 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Łd 686/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3170834 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Łd 704/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3176006 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 100/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162828 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 104/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3178788 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 122/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3176060 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 535/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3176415 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 544/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171748 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 67/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3176134 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 701/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3178598 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 804/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171760 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 824/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172353 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 128/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3171757 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 270/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3160738 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 297/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3162872 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 403/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3160728 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Wa 2460/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3168629 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Wa 2464/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3168654 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SA/Wa 699/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3172167 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SAB/Gd 7/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3166114 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SAB/Po 47/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162802 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SAB/Sz 12/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3176251 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SAB/Sz 98/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3176527 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SO/Lu 1/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3178754 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II SO/Po 8/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171743 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II UO 3/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181917 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

I NKRS 30/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181972 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.