Court jurisprudences

II FSK 862/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127387 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II FZ 317/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047844 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III C 1721/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130419 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III C 952/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130428 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III CSK 191/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177708 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III KO 62/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150726 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III RC 7/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 3165814 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SA/Gl 1076/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3039443 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SA/Gl 1085/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3039446 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SA/Gl 1115/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3039525 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SA/Gl 202/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3039473 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SA/Gl 257/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3039524 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SA/Gl 396/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3039475 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SA/Lu 109/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3039763 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SA/Lu 310/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3084307 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SA/Lu 329/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3157708 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 494/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3039492 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 707/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3042251 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SAB/Gl 52/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3039508 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

III SAB/Lu 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3078076 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II K 1054/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3088509 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II K 475/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3083092 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II Ka 144/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie

LEX nr 3056715 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II Ka 172/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie

LEX nr 3049500 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II Ka 175/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie

LEX nr 3052934 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II Ka 37/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3050267 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II Ka 44/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

LEX nr 3049292 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II OSK 1240/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044292 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II OSK 1309/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058068 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II OSK 1326/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058231 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II OZ 450/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040142 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II PK 102/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146866 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II PK 71/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151054 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II SA/Bd 487/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3039728 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II SA/Gd 508/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3038914 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

II SA/Gl 543/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3038015 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r.