Court jurisprudences

I OSK 3316/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044210 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OSK 3343/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157678 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OSK 3356/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044266 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OSK 3357/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044285 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OSK 3359/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044206 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OSK 3360/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044275 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OSK 3361/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044214 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OSK 764/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157729 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OSK 915/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091232 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OSK 93/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157746 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OSK 941/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157691 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OW 254/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3046210 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OW 282/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3046119 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OW 300/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044259 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OW 32/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099813 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OW 57/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044244 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OW 59/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099979 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I OZ 1199/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3055623 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 355/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3068189 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 389/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3061602 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 444/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3040099 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 445/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3040116 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 446/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3040161 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 472/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3068103 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 337/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3180201 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 346/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3055227 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 782/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3040141 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 91/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3058176 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 1066/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3091195 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 1277/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084435 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 1435/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3078135 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 207/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3100043 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 219/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3157731 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 26/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180202 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 399/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3061808 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 40/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084436 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 26/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048951 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 27/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3049110 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 284/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3045769 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 785/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3045744 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 276/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058328 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 315/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058259 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 532/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055554 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 66/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055658 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 245/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3048520 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 392/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3046221 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 400/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3048605 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 401/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3048503 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 402/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3048663 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 403/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3046186 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 404/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3046202 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 405/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3046152 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Sz 132/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3040151 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I SA/Sz 541/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3040207 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.