Court jurisprudences

I SA/Bk 900/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3159723 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

I SA/Gd 1216/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3159456 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

I SA/Gd 2202/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3159481 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

I SA/Gl 40/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3176524 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2021 r.

I SA/Gl 42/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3176398 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2021 r.

I SA/Lu 462/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3165768 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2021 r.

IV Ka 167/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3165867 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2021 r.

IV KK 415/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159990 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

IV KK 99/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159920 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

IV KO 22/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159090 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

IV KO 31/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159098 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

IV SA/Wa 391/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3178803 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

IV SA/Wr 28/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3178508 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

New VIII GC 46/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3184451 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2021 r.

VIII SA/Wa 630/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3176234 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

VII SA/Wa 2429/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3165317 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

VII SAB/Wa 213/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3165705 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

VII SAB/Wa 356/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3169132 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

New VI Ka 435/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3187408 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2021 r.

New VI Ka 489/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3187412 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2021 r.

V KK 87/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160008 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

V Kz 323/21 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3171808 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2021 r.

XIII Ga 1278/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3169547 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2021 r.

XIII Ga 849/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3169541 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2021 r.

11898/20, CHAUS v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 kwietnia 2021 r.

12062/19, CHAVGUN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 kwietnia 2021 r.

15573/18, PAVLOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 kwietnia 2021 r.

2384/19, USKOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 kwietnia 2021 r.

37504/19, A v. AUSTRIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 kwietnia 2021 r.

50523/12, KOÇER v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 kwietnia 2021 r.

52003/19, BASAN v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 kwietnia 2021 r.