Court jurisprudences

II FSK 1898/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3046231 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II FSK 2087/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3046177 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II FSK 2298/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049903 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II FSK 2350/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049996 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II FSK 2565/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058261 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II FSK 625/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3055488 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

III AUa 649/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 3042954 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

III AUa 655/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 3042962 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

III CSK 251/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145229 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

III KK 113/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144514 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

III KO 70/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3180492 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

III RC 67/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kole

LEX nr 3171787 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 16/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3055632 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 513/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3039511 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 957/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3039488 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 96/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3050053 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II K 271/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3088504 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II K 377/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3054105 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II Ka 230/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3159383 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II Ka 327/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3050323 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II Ka 343/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3045105 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II Ka 405/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3045111 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 1344/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3041588 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 419/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3043298 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 441/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3043319 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 442/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3043346 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 46/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3127381 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II SAB/Kr 50/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3041814 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

II SAB/Kr 82/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3043368 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I KZ 21/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3176583 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I Ns 1272/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Zgierzu

LEX nr 3102466 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I PK 102/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145627 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 1227/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3040136 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 1228/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3040248 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 1230/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3040166 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 1923/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3045957 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 384/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3045925 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 385/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3045985 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 414/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3045927 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 415/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3045911 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 416/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3045984 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 10/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055445 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 115/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055571 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 136/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055626 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 169/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055590 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 230/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055096 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 256/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3062140 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 372/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055581 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 87/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055235 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 979/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055284 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Sz 454/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3040032 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 268/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174236 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 27/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3127344 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 28/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3127404 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r.