Court jurisprudences

III SA/Lu 10/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3110688 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

III SA/Lu 64/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3058168 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 466/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3051195 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 495/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3043677 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

III SA/Wr 242/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3063990 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

III UK 189/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3048963 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II K 157/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Strzyżowie

LEX nr 3046438 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II K 762/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi

LEX nr 3159420 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II PK 91/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146435 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Bk 399/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3047488 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Bk 497/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3043320 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Gl 80/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075906 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Gl 96/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3048832 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 199/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048838 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 202/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3050750 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 231/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3061600 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 336/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3055487 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 372/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3043658 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 405/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3061938 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 412/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051231 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 414/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048574 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 433/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3050746 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 434/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3061653 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 458/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3047414 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 464/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048615 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 490/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3043662 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 533/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048898 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 625/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048803 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 639/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048844 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 645/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048845 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 74/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048351 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.