79671/13, Wolność wyrażania opinii. Naruszenie dobrego imienia dziennikarza przez innego dziennikarza w związku z artykułami na blogu, GHEORGHE-FLORIN POPESCU v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 stycznia 2021 r. 79671/13 Wolność wyrażania opinii. Naruszenie dobrego imienia dziennikarza przez innego dziennikarza w związku z artykułami na blogu

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z francuskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.