Court jurisprudences

II K 247/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

LEX nr 3148793 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II K 384/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brzezinach

LEX nr 3113183 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II K 728/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

LEX nr 3102474 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OSK 1393/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058233 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OSK 1405/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058130 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OSK 2600/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3181048 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OSK 689/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3181047 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 48/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058121 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 52/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064127 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 53/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099816 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 56/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099874 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 57/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100089 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 58/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099830 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 59/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099710 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 60/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127342 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 472/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058343 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 475/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058342 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 571/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049161 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 572/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049141 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 574/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049096 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 577/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049153 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Bk 509/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3043345 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Bk 547/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3055269 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Bk 80/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3046123 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Gd 494/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3084461 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 665/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044674 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 129/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048687 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 130/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048535 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Ol 558/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3043672 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 182/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3048374 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 218/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3048298 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 486/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055573 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 497/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3046565 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 500/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3046582 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Rz 1304/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3042017 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Rz 769/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3042007 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 269/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3055610 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 423/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048394 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SAB/Kr 103/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3045792 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II SO/Rz 17/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3042033 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I NO 53/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150744 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I Ns 257/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3056660 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.