Court jurisprudences

I SA/Gd 505/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046588 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 265/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3058023 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 355/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3058030 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 628/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3058219 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 934/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3041841 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 50/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3068276 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 51/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3068232 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 669/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3100039 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 670/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3068246 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 671/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3064189 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 672/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3068230 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 673/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3068287 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 674/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3064036 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 675/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3064177 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 28/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3055460 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 30/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3055577 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 90/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3049135 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 91/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048954 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 92/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3045944 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 96/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048969 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 97/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3049121 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 2208/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084438 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 2342/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084334 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 278/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3127380 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 459/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174234 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

I SAB/Wa 97/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091237 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV CSK 115/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051719 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV CSK 15/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150748 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV CSK 678/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150722 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 106/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3068170 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 126/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3068205 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 127/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077901 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 136/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077907 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 141/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061840 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 143/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058060 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 144/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061777 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 156/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058057 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 164/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058393 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 604/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084286 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 730/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058196 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 755/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058212 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 925/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3042241 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 97/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3068115 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 982/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058099 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 1437/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064284 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 1438/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3068175 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 1439/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3068133 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 300/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064113 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 461/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064295 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.