Court jurisprudences

II GZ 208/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041807 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II GZ 211/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041832 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III Ca 2721/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175127 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III Ca 485/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076837 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III Ca 802/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175111 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III K 121/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3148785 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III K 156/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3050207 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III K 190/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102451 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III KK 209/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150720 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III RC 111/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104519 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Gl 261/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3042010 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Gl 424/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3110706 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Gl 425/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3049158 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 291/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3042031 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 74/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3042021 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 234/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3051607 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 272/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3051210 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 752/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3043689 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 298/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084239 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 378/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084235 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 379/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084379 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 385/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084313 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 404/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084442 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 65/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3064154 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 66/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3064319 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 922/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3046506 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 1551/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3046137 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 446/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3045953 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 447/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3045933 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 775/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3048633 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SAB/Kr 94/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3041996 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III SAB/Łd 29/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3043650 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

III U 435/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 3165460 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II K 247/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

LEX nr 3148793 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II K 384/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brzezinach

LEX nr 3113183 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II K 728/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

LEX nr 3102474 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OSK 1393/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058233 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OSK 1405/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058130 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OSK 2600/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3181048 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OSK 689/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3181047 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 48/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058121 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 52/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064127 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 53/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099816 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 56/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099874 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 57/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100089 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 58/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099830 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 59/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099710 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OW 60/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127342 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 472/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058343 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 475/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058342 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 571/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049161 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 572/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049141 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 574/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049096 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

II OZ 577/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049153 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r.