Court jurisprudences

III SA/Wa 2602/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100008 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 713/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084392 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

III SAB/Kr 103/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3043344 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

III U 303/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102570 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

III U 316/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102571 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

III UK 263/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3177893 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

III UK 411/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2021/5/55 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

III UK 60/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3052263 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

III UK 87/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3074994 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

III UZ 2/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150251 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II K 122/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi

LEX nr 3060821 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II K 414/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi

LEX nr 3159419 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II Ka 110/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3050438 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OSK 1284/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048588 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OSK 1366/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048498 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OSK 1367/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3045770 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OSK 1378/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3045726 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OSK 1435/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061761 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OSK 1491/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2021/2/29 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OSK 2115/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167549 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OSK 2929/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048546 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OSK 2947/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048538 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OSK 835/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048352 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OZ 483/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058213 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OZ 484/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058285 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OZ 555/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058038 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OZ 556/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061941 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II OZ 560/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061697 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Gd 349/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3050783 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Gd 391/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3043316 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Gd 635/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3048602 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 342/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044947 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 393/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044957 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 612/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044916 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Lu 290/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3058304 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Lu 706/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3061620 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Lu 715/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3051034 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Lu 93/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3110666 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 181/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3046566 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 291/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3043311 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.