Court jurisprudences

I OSK 3825/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157677 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 109/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3058119 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 1680/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3043361 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 537/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3068129 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 557/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3058046 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 558/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3058166 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 561/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3043304 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 879/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3043333 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 938/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3043313 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Ke 13/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3061922 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Ke 23/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3061807 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Ke 398/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3058271 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Ke 46/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3058050 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Ke 61/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3058103 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Ke 73/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3064283 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 1211/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3091190 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 1219/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084372 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 323/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3099918 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 335/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3058341 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 354/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3127363 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 532/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3099963 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 620/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084473 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 664/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084457 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 785/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084364 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 341/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3043363 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 383/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3043704 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 399/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3044574 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 400/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3044630 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Ol 193/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3055476 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Ol 240/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3058044 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Ol 292/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3058356 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 366/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061693 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 519/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3051236 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 158/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3044247 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 437/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3043705 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 462/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3044278 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 1206/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091147 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 1429/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180196 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 1511/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091095 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I SAB/Wa 63/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099744 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV Ca 488/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3105963 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV CSK 693/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051698 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV CSK 698/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3049048 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV P 145/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3056967 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV P 38/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3054121 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 102/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3048614 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 111/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3068257 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 117/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3068254 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 124/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3068100 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 133/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077910 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 190/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058242 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 205/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058279 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 217/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3044228 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 281/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058232 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 300/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110711 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 340/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084270 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 375/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084301 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 502/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084459 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 6/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084312 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 635/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058194 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 703/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3068182 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 95/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3068149 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2020 r.