Court jurisprudences

III UK 189/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3048963 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II K 157/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Strzyżowie

LEX nr 3046438 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II K 762/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi

LEX nr 3159420 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II PK 91/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146435 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Bk 399/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3047488 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Bk 497/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3043320 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Gl 80/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075906 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Gl 96/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3048832 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 199/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048838 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 202/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3050750 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 231/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3061600 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 336/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3055487 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 372/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3043658 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 405/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3061938 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 412/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051231 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 414/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048574 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 433/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3050746 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 434/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3061653 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 458/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3047414 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 464/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048615 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 490/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3043662 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 533/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048898 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 625/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048803 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 639/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048844 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 645/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048845 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 74/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048351 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 225/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3075967 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 265/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044673 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 282/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3061743 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 291/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3049109 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 336/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3046547 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 356/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3055456 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 522/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044563 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 667/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3045959 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 713/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3055628 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 9/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3048981 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Lu 466/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3048849 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Lu 467/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3048899 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Lu 468/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3048905 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 127/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3045758 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 13/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048683 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 18/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048540 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 213/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3045776 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 360/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048369 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 607/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048295 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 71/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048510 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 719/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048330 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Łd 983/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048526 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Ol 81/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3045915 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 236/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3117183 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 303/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055395 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 310/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055595 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.