78352/14, Prawo do poszanowania mienia. Zakaz poniżającego traktowania. Zasądzenie w sprawie cywilnej kosztów sądowych przewyższających wysokość przyznanego zadośćuczynienia. Brak odpowiedniej opieki medycznej w areszcie śledczym., SĘPCZYŃSKI v. POLSKA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 26 kwietnia 2018 r. 78352/14 Prawo do poszanowania mienia. Zakaz poniżającego traktowania. Zasądzenie w sprawie cywilnej kosztów sądowych przewyższających wysokość przyznanego zadośćuczynienia. Brak odpowiedniej opieki medycznej w areszcie śledczym.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.