Court jurisprudences

V SA/Wa 342/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3172460 - postanowienie z dnia 30 marca 2021 r.

V SA/Wa 527/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3172159 - postanowienie z dnia 30 marca 2021 r.

V SA/Wa 767/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3176334 - postanowienie z dnia 30 marca 2021 r.

V SA/Wa 886/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3176203 - postanowienie z dnia 30 marca 2021 r.

I ACa 1012/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171074 - wyrok z dnia 29 marca 2021 r.

I C 1521/21 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3160305 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

I C 762/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3165915 - wyrok z dnia 29 marca 2021 r.

II Ca 1536/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3171867 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 1067/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3153629 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 181/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157805 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 2106/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3153101 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 2345/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3153021 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 2967/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3153083 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 2973/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3153050 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 305/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157812 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 306/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157797 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 307/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157789 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 3108/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3153054 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 332/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152984 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FSK 37/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152980 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FZ 14/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152968 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II FZ 16/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3153658 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

New III AUa 1738/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 3183552 - wyrok z dnia 29 marca 2021 r.

III FSK 2984/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152551 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

III FZ 244/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152564 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

III FZ 251/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152553 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

III K 2/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3163421 - wyrok z dnia 29 marca 2021 r.

II K 1448/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3158289 - wyrok z dnia 29 marca 2021 r.

II K 283/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Strzyżowie

LEX nr 3163044 - wyrok z dnia 29 marca 2021 r.

II K 962/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3175503 - wyrok z dnia 29 marca 2021 r.

II SA/Kr 161/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3166171 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II SA/Ol 9/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3153628 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II SA/Op 23/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3152554 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II SA/Po 466/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3176192 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

II SA/Po 50/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3176031 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

I SA/Gd 127/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3153643 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

I SA/Gd 81/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3153087 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

I SA/Kr 112/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3156326 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

I SA/Kr 113/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3156268 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

I SA/Kr 160/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3156241 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.

I SA/Ol 175/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3153141 - postanowienie z dnia 29 marca 2021 r.