Court jurisprudences

VI SA/Wa 1247/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3048598 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2020 r.

VI SA/Wa 1248/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3048999 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2020 r.

VI SA/Wa 1631/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3048569 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2020 r.

VI SAB/Wa 57/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3058085 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2020 r.

XI GC 1227/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3057957 - wyrok z dnia 24 sierpnia 2020 r.

XI GC 285/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3057505 - wyrok z dnia 24 sierpnia 2020 r.

XI GC 289/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3068292 - wyrok z dnia 24 sierpnia 2020 r.

XII K 40/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3089662 - wyrok z dnia 24 sierpnia 2020 r.

XVII AmA 17/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3052896 - wyrok z dnia 24 sierpnia 2020 r.

XVII AmE 101/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3175537 - wyrok z dnia 24 sierpnia 2020 r.

I C 260/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3053678 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I CO 88/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3048959 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I CSK 708/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3048968 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I FSK 174/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064300 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I FSK 1886/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3068135 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I FSK 1909/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091257 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I FSK 1995/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091163 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I FSK 37/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063934 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I FSK 38/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063996 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I FSK 48/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064132 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I FSK 63/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064191 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I FSK 8/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3068118 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I FZ 126/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064292 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I FZ 165/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064066 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GPP 9/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061838 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GSK 212/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077983 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GSK 214/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077902 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GSK 387/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3078000 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GSK 589/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3078019 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GSK 819/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049177 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GSK 820/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048327 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GSK 821/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048549 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GSK 839/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3078031 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GSK 840/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048534 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GSK 886/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064143 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GZ 166/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048528 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GZ 173/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048363 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GZ 174/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048626 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GZ 175/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048935 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GZ 176/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048815 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

I GZ 177/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048542 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

II FSK 1408/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064164 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

II FSK 1476/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061596 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

II FSK 1550/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064188 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

II FSK 1660/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064091 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

II FW 1/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3045973 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

II FW 2/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3045990 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III C 97/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3077459 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III CSK 296/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3049031 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III CSK 322/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3046288 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III PK 83/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067016 - zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III RC 275/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3052782 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III RC 283/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3052783 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 689/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044949 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 883/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044622 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 884/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044636 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 885/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044597 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 886/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044558 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 888/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044668 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 199/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3071299 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 210/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061661 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 215/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061639 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 246/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3043649 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 338/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3043708 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 368/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3055648 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 39/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3049209 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 473/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3043641 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 474/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3043700 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 538/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3043632 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 539/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3043681 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 582/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3043715 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 63/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061842 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 68/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3055295 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 70/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3055523 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 958/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3051247 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2020 r.