Court jurisprudences

II K 152/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 3171862 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II K 215/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104509 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

New II K 470/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie

LEX nr 3188439 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II Ka 139/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3057023 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II KZ 22/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2020/9-10/44 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

New II Ns 26/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3184309 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II OSK 1295/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058381 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II OZ 463/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058281 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 283/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3046159 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 573/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051079 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 575/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051116 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 579/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051042 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 580/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051002 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 582/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051039 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 585/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3046542 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 586/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3050999 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 589/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051091 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 590/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051022 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 592/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3046551 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 601/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051076 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 602/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3046578 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 608/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051086 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 609/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3046599 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 743/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3048393 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 766/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3046214 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 610/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3045949 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 626/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3045971 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 785/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3075999 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 821/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3049118 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 867/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3064129 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ol 387/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3045743 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ol 93/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048601 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 101/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3051049 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 104/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3051081 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 107/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3050790 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 147/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3045753 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3048302 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 191/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3046113 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 191/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3045740 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 72/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3050791 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 210/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3117202 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 255/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3181042 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 287/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3181041 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 45/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110707 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 51/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110703 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 520/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3053856 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 551/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3046591 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 1213/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046509 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 157/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048867 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 206/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046510 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 333/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3053860 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 398/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046499 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 501/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046592 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.