Court jurisprudences

I FSK 1610/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110663 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 167/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091174 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 179/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099792 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 198/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091133 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 322/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099797 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 323/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100051 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 324/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099920 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 384/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100053 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 488/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091194 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 513/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099917 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 841/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047381 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 842/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047432 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 843/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047479 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 844/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047466 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GSK 977/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091152 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GZ 129/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047465 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GZ 178/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047476 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GZ 179/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047436 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GZ 180/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047427 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GZ 181/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047482 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GZ 182/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047401 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

I GZ 183/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048828 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II AKz 432/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2020/10/58 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II Ca 1636/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3069056 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II CSK 11/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3049232 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II CSK 33/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3057398 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 1518/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044609 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2565/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3078042 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2566/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084425 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2603/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084296 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2604/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071286 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2607/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117242 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2609/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3067959 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2746/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071234 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2747/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084363 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2798/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071237 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2819/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071265 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2906/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3067821 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2983/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084450 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 3137/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084359 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III C 1197/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130411 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III CSK 33/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080546 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III KZ 48/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160811 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III PK 109/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063033 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III RC 18/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3052784 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III RC 45/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3057990 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III RC 7/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łowiczu

LEX nr 3051500 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 564/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044924 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 565/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044989 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 566/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044954 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 567/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044996 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 568/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044933 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 569/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044902 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 570/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044980 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 602/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044988 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 603/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044950 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 604/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044995 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Lu 147/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3067683 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Lu 389/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3084362 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Lu 449/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3110693 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 351/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084421 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 41/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061836 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 443/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084386 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 444/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084466 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 46/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3063936 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.