Court jurisprudences

I SA/Gl 97/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3061910 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 98/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3061581 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 99/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3061728 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 149/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3127322 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 23/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3099954 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 316/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3099868 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 465/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084428 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 503/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084310 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 549/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084350 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 569/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084297 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 580/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084331 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 87/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110771 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 222/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3042034 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SA/Wr 27/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3041804 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SAB/Gd 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3047477 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I SAB/Kr 4/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3058139 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

IV U 73/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3057509 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

IV U 95/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3104626 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

IV U 96/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3104625 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VIII SA/Wa 355/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3068265 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VIII SA/Wa 403/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063913 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VIII SAB/Wa 23/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3068113 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VIII U 999/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3068361 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VI Nsm 854/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3104624 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VI SA/Wa 1242/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3047461 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VI SA/Wa 1294/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3044646 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VI SA/Wa 179/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3047456 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VI SA/Wa 2257/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043647 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VI SA/Wa 28/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3047437 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VI SA/Wa 305/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3048922 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VI SA/Wa 319/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043635 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VI SA/Wa 433/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043698 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VI SA/Wa 520/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043675 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

VI SO/Wa 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3055435 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

V SA/Wa 1076/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077924 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

I ACa 827/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3160190 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2020 r.

I C 1073/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3054119 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2020 r.

I C 229/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zambrowie

LEX nr 3171849 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2020 r.

I CSK 113/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051716 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

I CSK 22/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051779 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

I CSK 46/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3049216 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

I CSK 792/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3049228 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

I CSK 808/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051759 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

II CSK 521/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054411 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

II CSK 659/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051734 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

II DO 4/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177698 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

II DSI 67/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3169278 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2020 r.

III CO 44/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3046240 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

III CO 47/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3049021 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

III CSK 11/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146892 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

III CSK 23/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3049057 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 233/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3041817 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 555/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3041796 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 556/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3041831 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 648/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3041808 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

III SO/Kr 6/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3041837 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

II Ka 99/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3051486 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 150/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3043330 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 611/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3043343 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 621/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3043302 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

II W 1361/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130485 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

IV CSK 580/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146809 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

IV CSK 724/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3046015 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.

IV Ka 475/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3113976 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2020 r.