Court jurisprudences

I C 936/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Żorach

LEX nr 3051522 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I Cz 132/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102264 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1120/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090931 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1531/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090959 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1532/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090981 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1658/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090936 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1659/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088644 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1772/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110476 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 253/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110458 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 254/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064327 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 537/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090985 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 647/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088610 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 648/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110580 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 709/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064092 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 864/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064093 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II C 484/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3148829 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II CO 202/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149371 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II CO 205/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054469 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II CSK 369/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053484 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II CZ 50/19, Nierozpoznanie istoty sprawy - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051768 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II DO 11/20 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 3054711 - uchwała z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1043/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064190 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1050/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064020 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1072/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064277 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1106/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157630 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1149/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117069 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1150/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091004 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1291/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064158 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1292/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3181038 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1294/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063918 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1363/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160050 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1382/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117009 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1489/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050792 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1708/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157617 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 1965/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050774 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II FSK 3247/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117108 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II GSK 1338/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071032 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II GSK 426/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064124 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II GSK 4275/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064196 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II GSK 727/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063917 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II GSK 789/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064058 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II GZ 248/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063957 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II GZ 252/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053898 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III Ca 1730/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175471 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

III Ca 1764/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175478 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III Ca 300/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3087142 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

III Cz 638/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3077757 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III Cz 773/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3077454 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III K 293/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3102047 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

III K 41/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3118411 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

III RC 362/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku

LEX nr 3087114 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

III S 212/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3070461 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III SA/Gl 384/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3048971 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III SA/Gl 385/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3048807 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III SA/Gl 386/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3048829 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III SA/Gl 387/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3048906 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III SA/Kr 590/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3048691 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III SA/Kr 591/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3048608 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III SA/Kr 592/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3048490 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III SA/Kr 593/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3048659 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

III SA/Łd 18/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3060985 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.