Court jurisprudences

II SAB/Rz 5/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3160723 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SAB/Rz 97/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3165289 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SAB/Wa 88/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3165790 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

New I Ns 208/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3184088 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I Ns 78/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie

LEX nr 3171833 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Ke 121/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3162829 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Ke 122/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3162846 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Ke 44/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3169497 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Ke 59/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3163671 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 1087/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163138 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 207/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178588 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 255/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3165356 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 258/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163330 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 286/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178859 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 336/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3162534 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 550/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178784 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Lu 149/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3163673 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Łd 259/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3160731 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Op 156/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3163200 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 114/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3172063 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 158/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3172098 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 199/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3172101 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 222/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3176152 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 867/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3170758 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 875/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3176297 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Sz 83/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3171660 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I USK 320/21 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3182016 - zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

IV CSK 7/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181988 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

IV P 144/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3169799 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

New IV P 43/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3184122 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

IV SAB/Po 37/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162649 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

IV SAB/Wa 1237/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3176136 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

K 20/20 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

www.trybunal.gov.pl - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

SK 23/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2021/24 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

SK 97/19 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

www.trybunal.gov.pl - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Ts 100/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/101 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Ts 55/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/95 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Ts 61/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/96 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Ts 84/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/99 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

V CO 44/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3182030 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

V CO 58/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181989 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.