Court jurisprudences

II FSK 3800/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084059 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

II FSK 3801/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126448 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

II FSK 659/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048836 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II FSK 914/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063981 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II FZ 385/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049149 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II FZ 392/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053554 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

III Ca 583/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3077759 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

III Cz 1778/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3077455 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

III K 123/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3104359 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

III K 2560/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3165887 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

III KO 76/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151555 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

III SA/Gd 234/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046127 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

III SA/Gd 245/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046107 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

III SA/Gd 246/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046215 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

III SA/Gd 499/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046178 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

III SA/Gl 2/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3064081 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

III SA/Łd 34/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3046189 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

III SAB/Gd 54/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046161 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

III SAB/Gd 65/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046147 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

III SAB/Gd 67/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3048555 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

III SPP/Gd 73/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046158 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II Ka 387/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3054123 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

II PK 115/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068843 - zarządzenie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Bk 495/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3048624 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Bk 501/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3048518 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Bk 516/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3047390 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Gd 366/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3061940 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Gd 665/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3047392 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Sz 1201/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048511 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Sz 250/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3050753 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Sz 648/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3050749 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Sz 670/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3050736 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Sz 845/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3050756 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Wa 1095/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3071019 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SA/Wa 90/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117144 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

II SO/Rz 14/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3046507 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II SO/Sz 2/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3050810 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

II W 1050/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130505 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

I NSP 107/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077365 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

I NSP 117/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151553 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Bd 414/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3117038 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Bd 661/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3047383 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Gd 100/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067695 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Gd 1421/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046564 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Gd 1422/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046568 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Sz 273/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048860 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Sz 363/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3049160 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Sz 605/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048798 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Sz 944/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3049208 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Wa 198/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174165 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Wa 359/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090929 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Wa 401/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174175 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

I SA/Wa 443/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126469 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.