Court jurisprudences

I GSK 251/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088680 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I GSK 252/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110622 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I GSK 260/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110472 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I GSK 261/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084089 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I GSK 262/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110587 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I GSK 263/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090961 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I GSK 264/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090947 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I GSK 287/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088646 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I GSK 511/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110426 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I GSK 512/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090953 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I GSK 893/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064204 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I GSK 894/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064259 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I GZ 189/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064003 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I GZ 190/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064199 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I GZ 191/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064146 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I GZ 192/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064211 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I GZ 193/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063923 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I GZ 194/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053862 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I GZ 195/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064273 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I GZ 196/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064147 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I GZ 197/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063988 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I GZ 199/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064022 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II AKa 340/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3102250 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II AKz 259/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2020/11/73 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II AKz 417/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2020/11/74 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II C 1016/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3148857 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II Ca 2992/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3130463 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II Ca 799/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3069928 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II Ca 965/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 3090014 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II Ca 970/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3069660 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II CSK 1/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080083 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II CSK 578/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080034 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II CSK 667/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066663 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II CZ 34/20, Odrzucenie skargi. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063031 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1087/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126512 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1088/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126387 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1105/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126412 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1135/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126520 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1456/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053936 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1477/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053927 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1478/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053845 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1775/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048924 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 3136/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053837 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FZ 387/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048893 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FZ 424/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049155 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III AUa 287/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3116058 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III C 1326/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3083381 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III Ca 1072/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175489 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III Ca 159/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3089276 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III Ca 214/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3089277 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III Ca 897/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175475 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III CO 53/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051742 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III CSK 31/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3115587 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III CSK 329/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054413 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III CSK 90/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083060 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III K 259/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3055729 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KK 134/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147361 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KK 238/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147270 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KK 247/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051791 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KK 251/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148214 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KO 1/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154198 - zarządzenie z dnia 9 września 2020 r.

III Ko 240/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3069536 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III KO 42/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149309 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KO 50/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149325 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KO 57/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160490 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III RC 261/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3102157 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.