Court jurisprudences

II SAB/Wa 228/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083935 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

II SAB/Wa 247/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088679 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

II SAB/Wa 346/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3082038 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

II UK 207/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3062447 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

II W 184/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3102129 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I KS 12/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3180490 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I Ns 208/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3070472 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I NWW 63/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053502 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I OSK 1252/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062848 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I OSK 162/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057118 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I OSK 1652/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054571 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I OSK 2454/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057307 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I OZ 535/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054557 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Bd 332/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3100398 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Bd 364/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3075610 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Bd 368/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3062487 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Bd 370/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3075685 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Bd 393/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3077609 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Bd 420/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3054818 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Bk 567/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3052269 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Bk 614/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3053836 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Bk 628/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3053601 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 1651/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060523 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 166/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3082024 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 167/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3081960 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 168/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3082042 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 371/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3077751 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 391/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070927 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 392/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3071038 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 425/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3081946 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 506/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062606 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 509/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3081994 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 661/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067636 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 713/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060472 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gd 714/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060357 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gl 1035/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3051667 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gl 1645/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067969 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gl 584/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075598 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gl 585/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075750 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gl 586/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075627 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gl 601/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3052314 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Gl 951/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3053575 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Kr 199/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3157663 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Kr 222/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090743 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Kr 328/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180050 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Kr 355/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3060976 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Kr 356/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084065 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Kr 369/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3100452 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Kr 416/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180036 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Kr 423/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180055 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Kr 469/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3100515 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Kr 545/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180065 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.