Court jurisprudences

II SAB/Wa 286/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084010 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

II SAB/Wa 316/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100444 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

II SAB/Wr 25/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117150 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

II SO/Wa 61/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3071009 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

II SO/Wa 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077707 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

II UK 370/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3063103 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

II UK 389/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2021/6/70 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

II W 580/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3088503 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

I Ns 127/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3069406 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I Ns 267/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Słupcy

LEX nr 3175229 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I ONP 4/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100133 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I ONP 5/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100471 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I ONP 7/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090861 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 32/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071130 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 34/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071036 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 37/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3070998 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 38/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3070946 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 42/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071028 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 46/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3070973 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 47/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071050 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 48/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090705 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 49/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071066 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 51/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3070903 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 55/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071065 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 57/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071029 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OPP 61/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3070945 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OSK 1026/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162343 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OSK 1236/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054816 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OSK 2552/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054548 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I OSK 39/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157643 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

I OSK 83/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162346 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

I OZ 537/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057775 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Gl 1041/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3053631 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Gl 1042/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3053548 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Gl 1056/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3053592 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Gl 1077/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3053928 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Gl 1432/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067715 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Gl 407/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3071048 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Gl 942/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3053562 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Gl 963/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3053547 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Gl 964/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3053627 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Gl 987/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3053633 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Gl 999/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3053626 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Kr 606/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3100518 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Kr 831/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180056 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Lu 283/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3077712 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Lu 433/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3062911 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Lu 438/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3054537 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Łd 179/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3057352 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Łd 370/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3053613 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Łd 371/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3053556 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Łd 372/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3053587 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

I SA/Rz 136/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077734 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.