Court jurisprudences

56070/08, DINU v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 28 września 2017 r.

64836/16, MAKEDON v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 28 września 2017 r.

62947/16, BARSKYY v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 28 września 2017 r.

VII SA/Wa 2389/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358800 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2017 r.

III SA/Wa 3249/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358799 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2017 r.

VII SA/Wa 1605/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358797 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2017 r.

VII SA/Wa 660/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358785 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2017 r.

VII SA/Wa 340/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358784 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2017 r.

VII SAB/Wa 101/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358783 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2017 r.

VII SA/Wa 2572/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358782 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2017 r.

VII SA/Wa 2147/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358781 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2017 r.

VII SA/Wa 2255/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358780 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2017 r.

III SA/Wa 1094/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358778 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2017 r.

VII SA/Wa 597/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358774 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

VII SA/Wa 2583/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358773 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

VII SA/Wa 910/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358771 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

I SA/Wa 70/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358770 - wyrok z dnia 27 kwietnia 2017 r.

I FSK 1961/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2358748 - wyrok z dnia 18 maja 2017 r.

VII SA/Wa 28/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358727 - postanowienie z dnia 2 czerwca 2017 r.

II FSK 1321/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2358721 - wyrok z dnia 6 czerwca 2017 r.

II SA/Wa 623/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358720 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r.

I OZ 974/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2358719 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r.

I OZ 976/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2358718 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r.

III SA/Wa 117/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358712 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r.

III SA/Wa 116/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358711 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r.

VII SA/Wa 2840/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2358706 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2017 r.