Court jurisprudences

IV KO 51/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063792 - zarządzenie z dnia 16 września 2020 r.

IV P 32/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli

LEX nr 3104338 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Po 490/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3100149 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Po 611/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3082053 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Po 863/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3062410 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 1257/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063613 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 1511/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126419 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 1574/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110529 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 1612/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067853 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 1902/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067693 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 232/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090730 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 2347/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063655 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 282/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117089 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 333/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100210 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 447/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100168 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 593/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067696 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 717/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110549 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wr 53/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110477 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wr 54/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110582 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wr 55/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110433 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SAB/Wr 228/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3057800 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

IV U 260/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104521 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V Ca 2827/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3108441 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V CO 137/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053487 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

V CO 177/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053503 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

V CSK 102/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054049 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

V Ga 401/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102358 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V GC 75/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102348 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI GC 2086/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3070075 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VIII Ka 174/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 3147554 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VIII SA/Wa 455/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067686 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VIII U 3916/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071195 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VIII U 5001/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071182 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VII Ka 548/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102323 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VII SA/Wa 126/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081924 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VII SA/Wa 1348/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067769 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VII SA/Wa 1384/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3053610 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VII SA/Wa 144/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081919 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VII SA/Wa 2868/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077666 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VII SA/Wa 291/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088581 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VII SA/Wa 333/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081974 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VII SA/Wa 807/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077689 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VII SA/Wa 943/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100291 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VII SAB/Wa 159/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3071077 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VII SAB/Wa 84/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100552 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VII SO/Wa 20/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088540 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VII SO/Wa 3/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110628 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VI Ka 338/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3109800 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 1289/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100542 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 1377/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3181020 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 177/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067656 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 219/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100172 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 23/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063714 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 234/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100140 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 248/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100327 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 2752/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100257 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 282/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100535 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 294/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100272 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 297/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100439 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 88/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100157 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SO/Wa 2/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057670 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VI SO/Wa 3/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057651 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VI SO/Wa 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057738 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VI W 521/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

LEX nr 3127248 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V KZ 34/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152834 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

New V P 9/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3187385 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 104/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088591 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 1055/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126460 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 1198/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100378 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.