Court jurisprudences

I SA/Ol 507/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3053561 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Op 150/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3070895 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Po 357/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060482 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Po 360/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060541 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Po 361/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060508 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Sz 246/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3062368 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Sz 332/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3075573 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Sz 346/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3067949 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Sz 357/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3067607 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Sz 374/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3071047 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Sz 413/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3067721 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Sz 417/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3082032 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Sz 439/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3071110 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Sz 557/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3075766 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wa 1435/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180078 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wa 1707/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100446 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wa 2704/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126467 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wa 2769/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167499 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wa 2770/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174202 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wa 619/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088710 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wr 127/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117110 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wr 178/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3181034 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wr 214/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3157645 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wr 215/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3181031 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wr 29/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3126464 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

I SA/Wr 705/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3126363 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV Ca 954/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3105971 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV CO 192/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051757 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

IV CSK 122/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150975 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

IV CSK 347/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3056905 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

IV CSK 372/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3062756 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

IV KO 51/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063792 - zarządzenie z dnia 16 września 2020 r.

IV P 32/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli

LEX nr 3104338 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Po 490/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3100149 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Po 611/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3082053 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Po 863/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3062410 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 1257/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063613 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 1511/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126419 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 1574/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110529 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 1612/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067853 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 1902/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067693 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 232/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090730 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 2347/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063655 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 282/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117089 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 333/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100210 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 447/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100168 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 593/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067696 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wa 717/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110549 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wr 53/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110477 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wr 54/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110582 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SA/Wr 55/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110433 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

IV SAB/Wr 228/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3057800 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

IV U 260/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104521 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V Ca 2827/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3108441 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V CO 137/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053487 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

V CO 177/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053503 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

V CSK 102/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054049 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

V Ga 401/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102358 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V GC 75/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102348 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI GC 2086/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3070075 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VIII Ka 174/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 3147554 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VIII SA/Wa 455/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067686 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.