Court jurisprudences

5159/10, DURMUŞ v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 października 2017 r.