Court jurisprudences

1647/16, KHUSEYNOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 17 października 2017 r.

C-661/15, X BV v. STAATSSECRETARIS VAN FINACIËN - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiS.2017/10/I-753 - wyrok z dnia 12 października 2017 r.

K 17/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2017/63 - postanowienie z dnia 11 października 2017 r.

I ACa 2124/15 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2372276 - wyrok z dnia 15 marca 2017 r.

VI ACa 1750/15 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2372274 - wyrok z dnia 2 lutego 2017 r.

VI ACa 1408/15 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2372273 - wyrok z dnia 14 grudnia 2016 r.

VI ACa 51/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2372270 - wyrok z dnia 31 marca 2017 r.

VI ACa 66/15 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2372269 - wyrok z dnia 25 maja 2017 r.

VI ACa 475/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2372268 - wyrok z dnia 9 czerwca 2017 r.

V S 26/17 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2372266 - postanowienie z dnia 3 października 2017 r.

V ACz 893/17 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2372265 - postanowienie z dnia 21 września 2017 r.

V ACo 11/17 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2372264 - postanowienie z dnia 4 września 2017 r.

V ACa 854/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2372263 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2017 r.

V ACa 323/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2372261 - wyrok z dnia 13 września 2017 r.

I ACa 1640/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2372253 - wyrok z dnia 18 kwietnia 2017 r.

I ACz 118/17 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2372251 - postanowienie z dnia 20 lutego 2017 r.

I ACa 1352/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2372248 - wyrok z dnia 23 lutego 2017 r.

II AKz 396/17 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2372247 - postanowienie z dnia 10 października 2017 r.

I ACa 1293/15 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2372245 - wyrok z dnia 22 lutego 2017 r.

I ACa 1226/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2372244 - wyrok z dnia 22 lutego 2017 r.

I S 49/17 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2372240 - postanowienie z dnia 1 marca 2017 r.

I ACa 158/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2372235 - wyrok z dnia 20 lipca 2016 r.

I ACa 575/15 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2372234 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

I ACa 128/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2372227 - wyrok z dnia 5 września 2017 r.

I ACa 1521/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2372223 - wyrok z dnia 19 maja 2017 r.

III AUa 1114/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2372221 - wyrok z dnia 10 sierpnia 2017 r.

III AUa 1260/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2372220 - wyrok z dnia 12 września 2017 r.

I ACa 74/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2372214 - wyrok z dnia 8 września 2017 r.

III AUa 1223/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2372208 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2017 r.

III AUa 1138/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2372207 - wyrok z dnia 27 lipca 2017 r.

III AUa 1173/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2372206 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2017 r.

I SA/Wa 134/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2371603 - wyrok z dnia 7 września 2016 r.

I SA/Wa 554/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2371601 - wyrok z dnia 27 października 2016 r.