Court jurisprudences

III SA/Łd 403/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2372832 - postanowienie z dnia 17 października 2017 r.

II SA/Łd 895/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2372831 - postanowienie z dnia 17 października 2017 r.

I SA/Łd 240/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2372830 - postanowienie z dnia 17 października 2017 r.

I SA/Łd 239/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2372829 - postanowienie z dnia 17 października 2017 r.

I SA/Gd 1434/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2372826 - postanowienie z dnia 17 października 2017 r.

I SA/Gd 1034/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2372825 - postanowienie z dnia 17 października 2017 r.

9589/06, GACHMA v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 17 października 2017 r.

101/15, NAVALNYYE v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 17 października 2017 r.

36785/03, TEL v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 17 października 2017 r.

19631/12, ÖGRÜ v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 17 października 2017 r.

56220/15, AMIROV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 17 października 2017 r.