Court jurisprudences

I SA/Gl 1012/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3050799 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Gl 1022/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3050767 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Gl 1023/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3048902 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Gl 564/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3049157 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Gl 841/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3064034 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Gl 974/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3050769 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Gl 991/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3050784 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Gl 992/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3050766 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Ol 365/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3061003 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Ol 381/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3063922 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Ol 502/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3050752 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Rz 454/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3049138 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Wa 1040/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174211 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Wa 1058/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088685 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Wa 258/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160047 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Wa 398/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100538 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Wa 695/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174181 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Wa 829/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122593 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Wa 962/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088714 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Wa 991/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100475 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Wr 1/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3126333 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Wr 200/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3054875 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SA/Wr 586/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3057107 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

I SAB/Gl 6/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3060992 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I SAB/Gl 7/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3060879 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I SAB/Gl 8/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3060914 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

I SAB/Wa 194/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075693 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

IV CO 171/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147347 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

IV CO 196/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147292 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

IV CSK 97/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147266 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

IV Ka 332/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3102321 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

IV Ka 431/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104550 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

IV Ka 509/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3122494 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

IV Ka 557/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3122501 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

IV KO 37/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3168978 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

IV KO 67/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3162721 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

IV KS 21/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147326 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

IV KZ 23/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3168941 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

IV P 212/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3057511 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

IV P 39/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3102295 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

IV P 76/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach

LEX nr 3102040 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

IV SA/Po 128/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077929 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

IV SA/Po 161/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077965 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

IV SA/Po 162/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3078022 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

IV SA/Po 17/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061756 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

IV SA/Po 186/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3078001 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.