Court jurisprudences

45855/12, M.F. v. WĘGRY - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 31 października 2017 r.

38775/14, KRAJNC v. SŁOWENIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 31 października 2017 r.